Як захистити авторські права в Інтернеті?

Авторські права в ІнтернетіІ хоча захист особистих немайнових прав і майнові права авторів у Україні регулюється низькою нормативно-правових актів, серед яких і закон «Про авторське право і суміжні права» від 1994 року, з останніми змінами ще у 2012 році, захистити авторські права в мережі Інтернет є дуже проблематичним.

Законодавцем визначено, що первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Особа, що заперечує належність авторських прав іншій особі, зобов’язана довести виконання вимог Закону при використанні нею об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, а також спростувати передбачену цивільним законодавством презумпцію завдавача шкоди (статті 614 та 1166 ЦК).

Відповідно до Закону автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків вільного використання твору.

Але на практиці під час захисту своїх прав автори стикаються з низкою, неврегульованих на законодавчому рівні, питань, серед яких надання до суду належних доказів в підтвердження порушених прав. Так наприклад інформація, що розміщена на сайті, після порушення судового провадження може бути знищена самим плагіатором. А фотокопія зроблена зі сайту, в обґрунтування належності доказу, судом може розцінюватись по різному. В свою чергу обов’язок компанії зберігати на серверах копії сайтів — його сторінок, протягом визначеного часу, законодавцем не визначено. В такому разі лише через покази свідків та інші докази, можливо відновити порушене авторське право. Виникають також складнощі доведення авторства, права на яке не зареєстровано.


Залишити відповідь