Чи має право роботодавець переглядати повідомлення співробітників на робочих комп’ютерах і гаджетах, а також встановлювати камери і інші засоби спостереження?

Чи має право роботодавець встановлювати засоби спостереженняОстаннім часом поширилась практика роботодавцями перевірки працівників щодо здійснення ними приватного листування з використанням службових комп’ютерів та інших гаджетів.

Однак, працівник прийшовший на роботу не позбавляється своїх прав передбачених Конституцією України, а саме ст. 31, у якій вказано про те, що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.Вищезазначена норма Закону передбачена ст. 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод (Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97).

Тобто, роботодавець, позбавлений права втручатись в особисте життя працівника шляхом контролю за його особистим листуванням. Крім того, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер передбачена кримінальна відповідальність, а саме ст. 163 Кримінального Кодексу України, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, — караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі до трьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно або щодо державних чи громадських діячів, журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Встановлення на робочих місцях камер відео нагляду також повинно мату законну підставу. Працівник підприємства повинен знати про встановлення та розміщення відеокамер. Роботодавець зобов’язаний попередити працівника під розписку щодо можливості контролю за здійсненням ним службових обов’язків при використанні технічних засобів підприємства у який може бути приватна інформація та здійснення відео нагляду на робочому місці.

Дану вимогу можна віднести до ст. 29 Закону України про працю, у якій зазначено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

1) роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони.

У разі порушення прав працівника на приватне життя, листування та інше, він може звернутись до суду для захисту своїх прав. В такому випадку, необхідно звернутись до практики Європейського суду з прав людини, так як українські суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду, як джерело права, що передбачене ст. 17 Закону України, про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини.

Підсумовуючи вищевикладене, вважаю, що Законом дозволяється контролювання роботодацем своїх працівників, але після повідомлення працівника під розписку.


Залишити відповідь